ПИСАРІВСЬКИЙ
ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР

Чому саме МИ?

Про нас

Писарівське родовище граніту розробляється з 1970 року. Товариству на праві власності належить: завод на якому проведено суттєву реконструкцію технологічної схеми дробильно-сортувального заводу (реконструйований у 2013 році), адміністративні, складські споруди та придбані гідравлічні екскаватори, автосамоскиди завдяки чому, виробничі потужності товариства складають 600 000 м.куб по видобутку гірничої маси за рік.

Основним видом діяльності товариства є видобування граніту та виробництвом щебеневої продукції.

Підприємство має власну сертифіковану лабораторію для контролю якості продукції, що виробляється. Якість щебеню відповідає ДСТУ Б В.2.7-30: 2013, ДСТУ 2.7-75-98, 1 клас радіації, колір сірий.

У лютому 2020 р. введенно в експлуатацію європейську якість транспортування:

 • 01

  Вагонна вагова

  для коректного дозування щебеню у вагони

 • 02

  Залізнична рампа

  для навантаження продукції

 • 03

  Власне залізничне плече

  для транспортування щебеню

 • 04

  Збільшено

  вантажопотік до 1 000 000 тонн на рік

Продукція

Гранітний щебінь – матеріал із твердої гірської породи зернистої будови, яка є найпоширенішою на Землі. Щебінь, будучи нерудним матеріалом, має цілу низку специфічних якостей, визначальних його якість, ціну і значимість у будівельній галузі. До таких властивостей відносяться такі:

 • Адгезія щебеню

  Здатність поверхні щебеню зв'язуватися (зчіплюватися) з бітумними в'яжучими матеріалами. Чим вище цей показник у зразка щебеню, тим ширше можливість його застосування в деяких будівельних галузях. Адгезія сірого і темно-сірого щебеню, як правило, має більш високе значення, ніж адгезія щебеню інших кольорів.

 • Ліщадність

  Частинки щебеню після дроблення можуть мати різну форму - кубовидну (більш рівномірну в обсязі), плоску (лещадную), голчасту. Підвищений вміст в одиниці об'єму частинок щебеню з лещадної (плоскою або голчастої) формою є показником низької якості щебеню.

 • Зерновий склад

  Якісна характеристика щебеню, що показує наявність частинок більшого або меншого розміру в регламентованій фракції.

 • Вміст глинистих та пилоподібних частинок

  Присутність цих включень у зразках щебеню негативно позначається, в першу чергу, на його міцності. Масова процентна складова всіх цих включень в пробі щебеню строго нормується і не повинна перевищувати встановлених величин.

 • Радіоактивність щебеню

  Одна з найважливіших характеристик щебеню. Рівень радіоактивності щебеню контролюється і підтверджується сертифікатами та висновками санітарно-епідеміологічних аналізів.

 • Морозостійкість щебеню

  Стійкість щебеню до циклів заморожування і розморожування. По морозостійкості щебінь підрозділяють на марки: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400. Для будівельних конструкцій застосовують щебінь з показником морозостійкості не менше F300.

 • Водопроникність

  Здатність зерен щебеню пропускати воду під тиском. Водопроникність характеризується кількістю води, що пройшла протягом однієї години через зразок площею 1 кв. м і товщиною 1м при постійному тиску.

 • Вологовіддача

  Здатність щебеню втрачати вологу що знаходиться в його порах. Показником водовіддачі є час у годинах, знадобилася для висушування зразка до постійної маси.

 • Водопоглинання

  Здатність частинок щебеню вбирати і утримувати в своїх порах вологу. Водопоглинання обчислюють у відсотках за зміни маси або об'єму за допомогою формул.

 • Гігроскопічність

  Здатність щебеню поглинати вологу з навколишнього повітря. Гігроскопічність впливає на такі показники, як міцність, стабільність маси, форми і розміру. Занадто висока гігроскопічність щебеню є його негативною якісною характеристикою.

 • ЩПС: 5-10

  ЩПС: 0-70
 • ЩПС: 10-20

  ЩПС: 0-70
 • ЩПС: 5-20

  ЩПС: 0-70
 • ЩПС: 20-40

  ЩПС: 0-70
 • ЩПС: 40-70

  ЩПС: 0-70
 • Суміш 0-70

  ЩПС: 0-70
 • Суміш 0-40

  ЩПС: 0-70
 • Відсів 0-5

  ЩПС: 0-70

Фракційний склад

Фракційний склад і форма зерен щебеню багато в чому визначаються технологією його виробництва та якістю породи, з якого він виробляється. Фізико-механічні властивості щебеню виробленого на діючому ДСЗ:

 • Марка щебеню за міцністю – 1200-1400;
 • Марка щебеню по зносу – СТ-1;
 • Марка з морозостійкості – МРЗ-300
 • Радіаційна оцінка – 1 клас (150-170 бк/кг)
 • Наявність зерен пластинчастих та голкової форм до 15%
 • Насипна густина – 1,39 т/м3.

Фінансові звіти